Výroba a montáž

Výstavba a rekonstrukce ČOV

Realizujeme technologické vystrojení nových ČOV i rekonstrukce či intenzifikace stávajících ČOV. Spolupracujeme s předními dodavateli technologií v ČR i EU. Vyrábíme a dodáváme vestavby dosazovacích nádrží, stírání kruhových a obdélníkových dosazovacích nádrží, vystrojení lapáku písku, vyplachovací klapky, dvouplášťové plastové nádrže (např. na síran železitý) aj.

Součástí našich služeb jsou případové studie, optimalizace stávající technologie pro vyšší efektivitu a energetické úspory. V rámci oprav realizujeme výměny čerpadel a dmychadel, žlabů, pojezdových mostů, provzdušňování a dalších zařízení ČOV.

Realizujeme:
  • Projekční práce.
  • Komplexní vyzkoušení a zprovoznění ČOV.
  • Optimalizace provozu ČOV.
  • Záruční a pozáruční servis.

Mezi naše další realizace patří čerpací stanice odpadních vod a technická řešení pro vodojemy a úpravny vod.

Vybavíme vaše ČOV na klíč.

Připravíme vám projekci ČOV.

Realizujeme dílčí i kompletní dodávky.

Dodáváme pouze kvalitní technologie.

Technologie zapojíme a oživíme.

S realizací ČOV máme bohaté zkušenosti

Od roku 1990 jsme realizovali dodávku technologie pro více než 110 obecních i průmyslových ČOV. Disponujeme zkušenostmi a kapacitami pro dodávku a montáž komplexního technologického vystrojení ČOV. Kromě nových ČOV máme bohaté zkušenosti s desítkami menších i větších rekonstrukcí a intenzifikací stávajících ČOV. A to včetně realizace provizorních opatření pro zachování nepřerušeného provozu po dobu rekonstrukce ČOV.

Plánujete výstavbu, nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod? Chystáte výběrové řízení na zhotovitele ČOV?

Kontaktujte nás. Připravíme vám cenovou nabídku na míru. Působíme po celé ČR.

Podívejte se na projekty, na kterých jsme pracovali.

Přehled realizovaných zakázek

2019
Intenzifikace ČOV
Vyžlovka

Dodávka strojní a elektro části pro intenzifikaci ČOV Vyžlovka na kapacitu 1.200 EO. Původní dvoulinková technologie SBR byla nově nahrazena dvojicí nitrifikačních nádrží a vestavbou dosazovací nádrže dortmundského typu v rámci každé linky. ČOV je nově vybavena terciálním stupněm čištění prostřednictvím tlakového pískového filtru, na nějž je voda čerpána z nově vybudované nádrže vyčištěné vody.

Přebytečný kal je čerpán do dvou uskladňovacích nádrží o celkovém objemu 68 m³, které jsou vybaveny aeračním systémem pro homogenizaci kalu. ČOV je nově vybavena vlastní kalovou koncovkou v podobě dehydrátoru kalu.

Bez fotografií
2017
ČOV
Žarošice

Dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení mechanicko-biologické ČOV Žarošice. Čistírna bude čistit odpadní vody obyvatel obce Žarošice a je projektovaná na kapacitu 1.100 EO.

Bez fotografií
2014–2015
ČOV
Zbraslavice

Kompletní dodávka technologické části ČOV pro obec Zbraslavice o projektované kapacitě 1.200 EO.

Bez fotografií
2013
ČOV
Podmoky

Dodávka a montáž kompletní technologické části ČOV, včetně technologické a stavební eletroinstalace a MaR.

Bez fotografií
2012
Intenzifikace ČOV
Vrdy

Dodávka a montáž technologického vystrojení ČOV. Kapacita ČOV po intenzifikaci činí 2.300 EO.

Bez fotografií
2016
ČOV
Vykáň

Dodávka a montáž technologické části ČOV, včetně vstupní ČSOV pro obec Vykáň. Dodávka technologického vybavení mechanické a biologické části ČOV, vč. dehydrátoru kalů. Kapacita ČOV 510 EO.

Bez fotografií
2016
ČOV
Vrchovnice

Dodávka a montáž technologické části ČOV Vrchovice. Na ČOV je připojeno 65 obyvatel obce Vrchovnice.

Bez fotografií
2011
ČOV
Vrchlabí

Dodávka a montáž kompletního provzdušňovacího systému do dvojice aktivačních nádrží.

Bez fotografií
2015
ČOV
Starý Plzenec

Dodávka a montáž technologické části v rámci rozšíření ČOV Starý Plzenec. Po rozšíření se kapacita ČOV zvýšila na 8.000 EO a je schopna čistit vodu ze Starého Plzence i městské části Sedlec.

Bez fotografií
2018
ČOV
Velké Svatoňovice

Dodávka a montáž technologické a elektro části na nově budované ČOV Velké Svatoňovice. Čistírna v jednolinkovém uspořádání zajistí čištění odpadních vod v kapacitě až 490 EO.

Bez fotografií
2011
ČOV
Vrchlabí

Rekonstrukce aeračního systému aktivačních nádrží a doplnění dmychadla ve stávající ČOV Vrchlabí na kapacitu 18.000 EO, včetně potřebné elektroinstalace.

Bez fotografií
2020
Intenzifikace ČOV
Uhlířské Janovice

Dodávka strojní a elektro části pro intenzifikaci ČOV na výslednou kapacitu 3.000 EO. Rozsahem dodávky byla rekonstrukce hrubého předčištění, nové vystrojení dvou biologických linek ČOV doplněné o srážení fosforu a instalaci kalové koncovky.

Bez fotografií
2013
ČOV
Tábor

Kompletní dodávka a montáž technologického vystrojení dvou dosazovacích nádrží o průměru 33 m. Součástí dodávky byly mj. žlaby, stírání dna nádrže či pochozí lávka.

Bez fotografií
2012–2013
ČOV
Starý Plzenec

Kompletní dodávka technologické části ČOV, včetně elektročásti a systému MaR. Projektovaná kapacita ČOV je 8.000 EO.

Bez fotografií
2013
ČOV
Starý Kolín

Dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně elektočásti a SŘTP.

Bez fotografií
2014–2015
ČOV
Senice u Poděbrad

Kompletní dodávka a montáž technologie ČOV.

Bez fotografií
2012
ČOV
Prachovice

Dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně technologické elektroinstalace a SŘTP. Projektovaná kapacita ČOV činí 1.500 EO.

Bez fotografií
2019
Intenzifikace ČOV
Poříčany

Dodávka a montáž nového vystrojení intenzifikované ČOV Poříčany při zajištění provozu ČOV po dobu rekonstrukce. ČOV byla realizována jako dvoulinková, s nízkozátěžovou selektorovou aktivací, předřazenou denitrifikací a interní recirkulací kalu. Dosazovací nádrže jsou vystrojeny vertikální vestavbou dortmundského typu. Projektovaná kapacita ČOV po její intenzifikaci činí 1.900 EO a maximální nátok na čistírnu je 8 l/s.

Součástí dodávky byly rovněž významné zámečnické konstrukce, zejména pak celonerezové zastřešení ČOV o rozměrech 8,8 × 8 metrů, pojízdné zakrytí nitrifikačních nádrží a zábradlí.

Bez fotografií
2015
ČOV
Seč

Oprava lapáku štěrku.

Bez fotografií
2011
Kanalizace a ČOV
Prachovice

Dodávka a montáž technologické části ČOV, včetně elektroinstalace a zámečnických prvků.

Bez fotografií
2013
ČOV
Nová Ves

Dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně elektročásti, dodávka a montáž zabezpečení objektu a technologie pro solární ohřev TUV.

Bez fotografií
2011
ČOV
Pašinka

Dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně elektroinstalace a SŘTP.

Bez fotografií
2012
ČOV
Mcely

Dodávka kompletního technologického vystrojení ČOV, včetně technologické elektroinstalace a SŘTP a zámečnických konstrukcí. Kapacita ČOV činí 680 EO.

Bez fotografií
2011–2012
ČOV
Náchod

Kompletní dodávka a provedení spojovacích rozvodů.

Bez fotografií
2019
Egalizační a dešťová nádrž Adfors
Litomyšl

Dodávka strojní části vystrojení egalizační a dešťové nádrže, každá o objemu 500 m³, v rámci ČOV v závodu Adfors Litomyšl. Osazena byla potřebná čerpací technika a dmychadlo zajišťující přísun vzduchu pro aeraci egalizační nádrže a vystrojena byla nová armaturní komora.

Bez fotografií
2011
Kanalizace a ČOV
Mladkov

Dodávka a montáž technologické a elektročásti ČOV, včetně ASŘ a MaR, dálkových přenosů a zabezpečení ČOV. Kapacita ČOV 143 EO.

Bez fotografií
2018
ČOV
Lodín

Dodávka a montáž technologické části vystrojení nové čistírny odpadních vod. ČOV je koncepčně uspořádána jako dvoulinková, s předřazenou denitrifikací a vertikální dosazovací nádrží dortmundského typu. Maximální projektovaný nátok na ČOV činí 7 l/s a její celková kapacita je 1.500 EO.

Bez fotografií
2019
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Kounice

Intenzifikace ČOV Kounice měla za cíl zvýšení kapacity stávající ČOV na hodnotu 2.500 EO. Práce spočívaly v demontáži stávající technologie a kompletní dodávce nového technologického vystrojení ČOV, a to při zachování provozu ČOV. Čistírna byla koncipována jako dvoulinková, přičemž biologický stupeň se skládá z denitrifikace a nízkozátěžové aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým odstraňováním fosforu. Dosazovací nádrže jsou řešeny jako kruhové, se stíráním dna a hladiny a pevným mostem. Návrh a výroba vystrojení dosazovacích nádrží probíhala v našich dílnách ve Slatiňanech. Maximální nátok na ČOV je zastropovaný na Qmax = 10,5 l/s.

Součástí dodávky byly taktéž všechny zámečnické prvky na ČOV, zejména ocelové lávky nad nádržemi, zábradlí aj.

Bez fotografií
2011–2013
Kanalizace a ČOV
Lichkov

Dodávka a montáž strojní části, elektročásti a SŘTP. Kapacita vystrojované ČOV činí 750 EO.

Bez fotografií
2013–2014
ČOV
Lánov

Dodávka kompletního technologického vystrojení, včetně elektročásti pro novou ČOV o kapacitě 1.850 EO.

Bez fotografií
2012
ČOV
Kopidlno

Dodávka a montáž technologického vystrojení ČOV, včetně elektroinstalace. Kapacita ČOV 2.200 EO.

Bez fotografií
2014
Intenzifikace ČOV pro Masokombinát Krahulčí, a.s.
Krahulík

Provedení kompletní technologické části intenzifikace průmyslové ČOV v areálu Masokombinátu Krahulčí. Kapacita ČOV po navýšení odpovídá 6130 EO.

Bez fotografií
2014–2015
ČOV
Kouty

Kompletní dodávka technologické části ČOV o kapacitě 400 EO.

Bez fotografií
2013
ČOV
Hlinsko

Kompletní obměna technologického vybavení dvou obdélníkových dosazovacích nádrží 33 × 12 m.

Bez fotografií
2012–2013
Kanalizace
Kopidlno

Dodávka a montáž technologické části stavby v rozsahu strojní část, elektročást a SŘTP. Projektovaná kapacita ČOV 2.200 EO.

Bez fotografií
2014–2015
Intenzifikace a přístavby ČOV
Kácov

Kompletní dodávka a montáž technologické části ČOV v rámci intenzifikace. Kapacita ČOV po intenzifikaci vzrostla na 1.300 EO.

Bez fotografií
2013
ČOV
Heřmanův Městec

Oprava technologií nádrží.

Bez fotografií
2020
ČOV
Heřmanův Městec

Dodávka strojně-technologické části spočívající v repasi stávajícího sacího mostu dosazovací nádrže, vystrojení dešťové zdrže, rekonstrukce dmychárny, kalojemu a příslušných trubních rozvodů a doplnění taktéž měření obtoku ČOV. Výsledná kapacita ČOV činí 5.000 EO.

Bez fotografií
2010
Kanalizace a ČOV
Dolní Dobrouč

Dodávka a montáž kompletní technologické části ČOV, včetně technologické elektroinstalace a SŘTP. Kapacita ČOV činí 2.500 EO.

Bez fotografií
2016
ČOV středisko
Dobřenice

Výstavba čistírny odpadních vod pro společnost Cerea, a.s. - středisko Dobřenice.

Bez fotografií
2011
ČOV
Dětenice

Dodávka a montáž kompletní technologické části ČOV, včetně technologické elektroinstalace a zámečnických prvků (lávky, zábradlí).

Bez fotografií
2019
Intenzifikace ČOV
Bělkovice-Lašťany

Generální dodávka zakázky na intenzifikaci ČOV v obci Bělkovice-Lašťany, jejímž cílem bylo navýšení kapacity ČOV na 2.600 EO, při zvýšení účinnosti odstraňování dusíku a fosforu. Technologicky ČOV po intenzifikaci funguje ve dvoulinkovém uspořádání, avšak v systému R-D-N. Denitrifikační nádrže jsou vybaveny provzdušňováním i mícháním, čímž je možno regulovat velikost provzdušňovaného objemu aktivačních nádrží v závislosti na zimním a letním provozu. Nově byla ČOV doplněna o strojní předčištění v podobě vertikálních šroubových česlí s lisovací zónou a samostatným separátorem písku. Maximální nátok na ČOV po intenzifikaci činí 10 l/s.

Součástí realizace byla taktéž výstavba nového železobetonového měrného objektu na odtoku z ČOV a nového vstupního lomeného schodiště.

Bez fotografií
2016–2017
Intenzifikace ČOV
Borek

Úprava stávajících prvků ČOV, vytvoření nového biologického bloku ČOV, technologické vystrojení ČSOV na odtoku z ČOV, technologická elektroinstalace a MaR.

Bez fotografií
2014–2015
ČOV - intenzifikace strojní části
Benátecká Vrutice

Kompletní dodávka technologické části při intenzifikaci (mechanické předčištění, lapák písku, dávkování síranu železitého, biologický blok, dmychárna, mikrosíta - III. stupeň filtrace, odvodnění kalu, kalojem s aerobní stabilizací). Po intenzifikaci došlo k navýšení kapacity ČOV na 15.000 EO.

Bez fotografií
2012
intenzifikace ČOV
Chroustovice

Demontáž části stávajícího technologického vystrojení ČOV a dodávka nového technologického vystrojení ČOV, včetně elektroinstalace.

Bez fotografií
2011
ČOV
Červené Pečky

Dodávka a montáž technologických částí ČOV (dmychárna, biologický blok, srážení fosforu, elektročást a MaR).

Bez fotografií
2020–2021
ČOV
Trhová Kamenice

Dodávka a montáž strojně-technologické a elektro části ČOV a ČS. Rozsahem dodávky bylo technologické vystrojení čtyř čerpacích stanic odpadních vod na síti a kompletní dodávka technologického vystrojení ČOV v rozsahu strojní předčištění, biologické linky ČOV, terciální čištění a kalová koncovka.

Bez fotografií
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Prohlédněte si Zásady ochrany osobních údajů.