Výroba a montáž

Čerpací stanice odpadních vod

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž technologie pro čerpací stanice odpadních vod.

Rádi vám dodáme také atypické čerpací stanice na míru. Technologie dodáváme včetně elektroinstalace a systémů měření a regulace (MaR). Na přání vám zajistíme dodávku a osazení vhodné betonové či plastové jímky.

Realizujeme:
  • Dodávku technologií.
  • Výrobu zařízení na míru.
  • Montáže technologií.
  • Instalace MaR.
Rádi vám dodáme kompletní technologie pro vodojemy a úpravny vod, nebo filtrační systém AQUAFILTER.

Dodávka kompletní technologie.

Příprava projektové dokumentace.

Realizujeme dílčí i kompletní dodávky.

V oboru máme přes 30 let zkušeností.

Instalujeme systémy měření a regulace (MaR)

V rámci dodávky technologií vám poskytujeme také instalace systému měření a regulace (MaR). Systémy MaR mohou měřit průtoky v reálném čase a poskytovat data o provozu čerpací stanice. MaR dále využijete pro dálkové řízení čerpací stanice z centrálního pracoviště.

Pro více informací nás kontaktujte

Kontaktujte nás. V oboru máme bohaté zkušenosti. Každoročně realizujeme několik desítek menších i větších čerpacích stanic, a to jak v rámci nových realizací, tak i v podobě modernizace a úpravy stávajících čerpacích stanic.

Podívejte se na projekty, na kterých jsme pracovali.

Přehled realizovaných zakázek

2018
ČS
Kolín – L1 "Polanda"

generální dodávka rekonstrukce ČSOV Kolín L1 v rozsahu stavební, strojní a elektro část. Po stavební úpravě nátokového kanálu byla ČS nově vybavena strojně stíranými česlemi, kterým jsou ještě předřazeny ruční hrubé česle, pro zachycených nejhrubších nečistot. Pro zachytávání písku došlo k úpravě nefunkčního lapáku písku a osazení nového drapáku písku. Shrabky ze strojních česlí jsou šnekovým dopravníkem transportovány do velkoobjemového kontejneru.

Takto předčištěná odpadní voda je čerpána čtveřicí nových čerpadel, z nich každé je schopno čerpat 150 l/s při dopravní výšce 21 metrů. Kompletně přestrojena byla taktéž armaturní komora a byly instalovány nové žebříky s bezpečnostním košem a nové poklopy.

Kompletní rekonstrukcí prošla taktéž elektroinstalace a systém řízení a přenosů.

2017
ČS
Zámek Slatiňany

dodávka a montáž čerpadel, rozvodů a systému MaR pro ČS

2017
ČS
Lidl Praha

dodávka a montáž 4 kusů čerpadel, armatur, zámečnických prvků a elektroinstalace pro ČS a kolektory pro Lidl Praha, ul. Tupolevova

2017
ČS
Lozice

dodávka a montáž technologického vybavení, armatur, technologické elektroinstalace a systému MaR pro 3 ks čerpacích stanic

2016
ČS
Čáslav U Homolky

dodávka a montáž čerpadel, potrubí, armatur a nerezového žebříku pro ČS

2016
ČSOV
Kunětice

dodávka a montáž čerpadel, potrubí, armatur a zámečnických prkvů pro 3 ČS

2016
ČS Skoranov
Seč

dodávka a montáž technologického vystrojení, potrubí a armatur pro ČS

2015
Skupinový vodovod
Holicko

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení na 4 ČS

2015
Odkanalizování obce
Osík

kompletní dodávka a montáž technologické části 2 ČSOV

2015
ČS–kanalizace pro akci
Vítonice

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS

2015
Skupinový vodovod
Holicko

dodávka a montáž technologické části stavby v rozsahu: centrální čerpací stanice, 2 ks čerpacích stanic na trase, výtlak do vodojemu

2015
ČS pro ZS
Vilémov

dodávka betonové nádrže a její kompletní technologické vyzbrojení na ČS

2015
ČS pro akci
"Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa"

dodávka a montáž kompletní strojně-technologické části ČS

2014-2015
ČS a ATS pro akci Kanalizace a vodovod
Brtev

dodávka a montáž kompletní technologie ČS a ATS

2014
ČS
Český Krumlov – U Trojice

oprava kanalizačních výtlaků, dodávka a montáž nového trubního vedení a armatur ČS

2014
Úprava výstroje a zhlaví na vrtu LO 15/4 – VaK
Vysoké Mýto

dodávka technologické části pro vystrojení vrtu a ČS

2013-2014
Kanalizace ČOV
Lánov

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení hlavní ČS a dalších dvou ČS, včetně elektročásti

2013
ČS
Kuks

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení ČS

2013
Cukrovar
Kopidlno

dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení ČS v areálu cukrovaru

2013
Obnova kanalizační ČS1
Sázava (VS Vrchlice - Maleč, a.s.)

dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení a zámečnických prvků (zábradlí, rošt, jeřábová kočka, hrubé česla, zateplená vrata) pro ČS

2013
Kanalizace
Bylany

dodávka a montáž kompletní technologické části 4 ČS, včetně elektroinstalace

2013
ČS
Rabštejnská Lhota

kompletní technologické vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2013
ČS
Orel

dodávka a montáž kompeltního technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2012
ČOV
Předhradí

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012
ČS
Trpišov

dodávka a montáž technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2012
"Čisté Labe"
Sdružení Jaroměřsko

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS, včetně elektroinstalace

2012
Dokončení kanalizace a ČOV – I. etapa
Velké Svatoňovice

dodávka montáž kompletního technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012
Odkanalizování obcí – čerpací stanice
Hamry, Studnice, Vortová

dodávka a montáž kompletních technologického vystrojení 6 ČS, včetně elektroinstalace

2012
ČS
Vrdy

dodávka a montáž technologického vystrojení 3 ČS a 1 PČS, včetně elektroinstalace

2012
Dokončení kanalizace
Chroustovice

dodávka a montáž technologického vystrojení 2 ČS, včetně elektroinstalace

2012
Kutnohorsko-Čáslavsko

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 4 ČS, včetně elektroinstalace, zámečnických konstrukcí a trubních vedení

2012
ČOV
Čáslav

rekonstrukce technologického vybavení ČS Čáslav V (dmýchárna) a technologických a zámečnických prvků na ČOV

2012
ČOV
Kopidlno

dodávka a montáž kompletního technologického vystrojení 2 ks ČS, včetně elektroinstalace

2011-2013
Kanalizace a ČOV
Lichkov

dodávka a montáž technologického vystrojení 5 ČS, včetně elektročásti a dálkových přenosů

2011
Plavecký areál
Pardubice

přestrojení stávající ČS a vystrojení nové ČS

2011
ČOV a čerpací stanice
Pašinka

dodávka kompletního technologického vystrojení ČS

2011
Kanalizace
Žampach

kompletní dodávka technologického vystrojení hlavní ČS a ČS1, včetně elektročásti a MaR

2011
Kanalizace
Žamberk

dodávka a montáž strojní části a elektročásti pro ČS1 a ČS2

2011
ČS Nové Dvory
Bažantnice

dodávka a montáž technologického vystrojení ČS, včetně elektroinstalace

2011
Kanalizace
Straky

dodávka a montáž technologického vystrojení 6 ČS, včetně elektroinstalace

2010
Kanalizace a ČOV
Hrochův Týnec

dodávka a montáž kompletní technologické část ČS1, včetně elektroinstalace

2010
Kanalizace a ČOV
Dolní Dobrouč

dodávka a montáž technologického vystrojení a elektročástí 2 ČS

2010
ČS Tisová

dodávka a montáž technologického vystrojení 3 ČS, včetně elektroinstalace

2010
ČS Bratčice

dodávka a montáž domovních ČS a montáž indukčního průtokoměru

2010
ČS Lázně
ČS Bílý Kopeček

dodávka a montáž 2 ks ČS, včetně elektoinstalace